Meie klientide ja töötajate ohutuse tagamiseks ning saadetise turvaliselt sihtkohta jõudmise huvides oleme koostanud nimekirja esemetest ja kaupadest, mida Smartposti automaadi kaudu saatma ei peaks.

Keelatud saadetiste nimekirja kuuluvad

keelatud-toiduained

Kiiresti riknevad toiduained

keelatud-radioaktiivsed-ained

Radioaktiivsed, lõhke-, söövitavad (sh. aku), mürk-, tuleohtlikud, külmakartlikud ained

keelatud-raha

Raha, mündid, väärtpaberid, obligatsioonid, väärismetallid ja -kivid

keelatud-narkootilised-ained

Narkootilised ja psühhotroopsed ained

keelatud-relvad

Laskemoonad ja relvad

keelatud-teravad-esemed

Vastava pakenduseta teravad esemed

keelatud-elusloomad

Elustaimed, -loomad, -linnud, -kalad

keelatud-vedelikud

Vedelikuga täidetud anumad, mis ei ole lekkimiskindlalt suletud ja purunemiskindlalt pakendatud

keelatud dokumendid        Isikut tõendavad dokumendid, reisidokumendid, eristaatust andvad load või dokumendid

Oluline on tähele panna, et kui postitad keelatud sisuga saadetise, siis Smartpost saadetise eest ei vastuta.

Lisaks on meil teenuse turvalisuse huvides õigus keelatud sisuga saadetiste edastamine peatada ning hävitada saadetised, mis on ohtlikud Smartposti töötajate või kolmandate isikute tervisele, varale või keskkonnale ning teistele saadetistele. Sealjuures kohustub paki saatja hüvitama kõik kahjud ja kulud, mis peaksid seoses keelatud saadetisega tekkima.