Paki saatmine pakiautomaadist postkontorisse

Paki saatmise hinnakiri

Kapi suurusPaki mõõtmedHind
XS kuni 5 cm * 34 cm * 42 cm 12 €
S kuni 12 cm * 34 cm * 42 cm 13,76 €
M kuni 20 cm * 34 cm * 42 cm 14,70 €
L kuni 34 cm * 36 cm * 42 cm 16,30 €
XL kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm 16,95 €

Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu. 

Maksimaalne kaal 35 kg. Minimaalne kaal: 250g.
Minimaalne paki mõõt peab olema: 25cm * 15cm * 3,5cm.

xs s m l xl

Paki liikumise kiirus

Enne pakiautomaadi tühjendamist saadetud paki eeldatav kohale jõudmise aeg:

 • Helsingi piirkonda 2-3 tööpäeva jooksul
 • mujal Soomes 3-5 tööpäeva jooksul

Hoiutähtaeg on 7 päeva.

Postkontorisse paki saatmiseks on sul vaja teada soovitud postkontori postiindeksi, mille leiad siit.

 

Pakkige kõik saadetavad esemed ühte hoolikalt suletud pakki

Paki kõik saadetavad esemed ühte hoolikalt suletud pakki

Kirjutage pakile saaja ja saatja nimed ning mobiiltelefonide numbrid

Kirjuta pakile saaja ja saatja nimed ning mobiiltelefonide numbrid

Minge lähima pakiautomaadi juurde

Mine lähima pakiautomaadi juurde

Järgige ekraanil olevaid juhiseid

Järgi ekraanil olevaid juhiseid

Makske pangakaardiga

Maksa pangakaardiga

Asetage pakk kappi ja sulgege uks

Aseta pakk kappi ja sulgege uks

Kui pakk on jõudnud sihtkohta, edastatakse paki saajale SMS uksekoodiga

Kui pakk on jõudnud sihtkohta, edastatakse paki saajale SMS uksekoodiga

{tab=Paki pakendamine}

Nõuded saadetavale pakendile

 • väline pakend kannatab diagonaalis kukkumist 100 cm kõrguselt;
 • vedelikud ei imbu välja nende transportimiseks mõeldud taarast;
 • vedelike või pulbrite transportimiseks mõeldud taara on hermeetiliselt suletud ja taara on omakorda pakitud vastupidavasse transpordipakendisse (lainepappkast, plastkast, puitkast vms);
 • saadetav pakk on pakendatud nii, et ilma pakendit rikkumata ei ole võimalik paki sisule juurde pääseda;
 • kergesti purunevad esemete pakkimisel on kasutatud sobilikke pakketarvikuid (nurgakaitsmed, pehmendused, täitematerjal vms);
 • pakend ei ole kauba jaoks liiga suur;
 • pakend kannatab 4-5 sarnase pakendi raskust enda peal.
 • Maksimaalne kaal 35 kg. Minimaalne kaal: 250g.
 • Minimaalne paki mõõt peab olema: 25cm * 15cm * 3,5cm.

Pakendi suurus ja materjal

Sobiv pakend
Liiga väike pakend
Liiga suur pakend
 • Pakendi valimisel tuleb lähtuda sisu suurusest ning pakendi materjal peab tagama sisu terve ja rikkumatu säilimise transpordil – liialt suured, kuid vähese sisuga kastid võivad lömastuda, ületäidetud aga lahti rebeneda.
 • Pakkematerjal peab olema piisavalt vastupidav selleks, et saadetise sisu ei saaks rikkuda pakendit. Valesti valitud pakend võib vigastada või määrida pakitöötlejaid ning teisi saadetavaid pakke.
 • Sisemisel pakendamisel peab pakend olema sobilik, et saadetise sisu ei liiguks pakendi sees. Vajadusel kasutada sisemisel pakendamisel kauba fikseerimiseks vahtkummi, mullkilet, plastpuru, lainepappi, nurkasid, spetsiaalseid õhuga täidetud turvapatjasid või teisi sarnaseid materjale, samuti erinevaid pingutuskilesid ja võrke.

Kergesti purunevad esemed

Sobiv pakend
Ebasobiv pakend
 
 • Kergesti purunevad esemed peavad olema pakitud viisil, mis transportimisel vähendab nende purunemise ohtu. Paiguta õrnemad esemed paki keskele, kus need ei puutu pakendi külgedega kokku.
 • Kergesti purunevad kaubad tuleb pakkida omakorda purunemiskindlasse ümbrisesse välistamaks esemete omavahelist kokkupuutumist transportimisel ning nende liikumist pakendi sees. Pakendi tühi ruum tuleb täita täitematerjaliga.
 • Kergesti purunevad kaubad pakitakse omakorda purunemiskindlasse pappkarpi ning saadetise sisu peab olema pakendisse fikseeritud, kasutades vajadusel sisemist toestust.

Teravad esemed

Teravate esemete pakendamine
   
 • Teravaid esemeid pakkides tuleb silmas pidada teiste saadetiste turvalisust - pakend peab olema piisavalt tugevast materjalist, et terad püsivad pakendis ega lõika pakendit katki. Terale tuleb panna kaitse, näiteks plast- või puukaitse.

Vedelikud

Vedelike pakendamine
   
 • Vedeliku või poolvedela ainega täidetud toodete saatmisel tuleb tooted panna hermeetiliselt suletud nõudesse, mis on omakorda pakitud kindlalt suletavasse nõusse või pudelisse. Suure suuga nõud tuleb panna kilekotti ning kinnitada viisil, mis takistab saadetisest vedeliku välja voolamist.
 • Vedelikku sisaldav nõu tuleb pakkida omakorda purunemiskindlasse pappkarpi ning nõu peab olema pakendisse fikseeritud. Pakendis peab olema ainet, mis pudeli või nõu purunemisel imeb vedeliku endasse.
 • Pulbrilised ained tuleb pakkida tihedalt kas kotti, karpi või nõusse. Seejärel pakkida see fikseeritult purunemiskindlasse pakendisse, kasutades vajadusel sisemist toestust.

Pakkide sulgemine

Paki sulgemine
   
 • Kõik esemed, mida soovitakse saata, tuleb pakkida.
 • Pakendi külge ei ole lubatud täiendavalt esemeid kinnitada.
 • Pakendil ei tohi olla lahtisi servi ja väljaulatuvaid otsi.
 • Pakend peab olema suletud igast küljest, jälgides et paki saatmiseks vajalik teave jääb nähtavaks.

Smartposti teenusega on keelatud saata järgmiseid esemeid ja kaupu:

Keelatud: toiduained

 

Kiiresti riknevaid toiduaineid;

Keelatud: radioaktiivsed ained

 

Radioaktiivseid, lõhke-, söövitavaid, mürk-, tuleohtlikke, külmakartlikke aineid;

Keelatud: raha

 

Raha, münte, väärtpabereid, obligatsioone, väärismetalle ja -kive;

Keelatud: elusloomad

 

Elusloomi; -linde; -kalu; -taimi;

Keelatud: narkootilised ained

 

Narkootilisi ja psühhotroopseid aineid;

Keelatud: vedelikud

 

Vedelikuga täidetud anumaid, mis ei ole lekkimiskindlalt suletud ja purunemiskindlalt pakendatud;

Keelatud: teravad esemed

 

Vastava pakenduseta teravaid esemeid;

Keelatud: laskemoon ja relvad

 

Laskemoona ja relvi;

Keelatud: inimjäänused

 

Inimjäänuseid;

Keelatud: maalid

 

Maale;

Keelatud: alkohol

 

Alkoholi sisaldavaid tooteid;

Keelatud: aktsiisikaubad

 

Koguseid, millelt tuleb maksta aktsiisimaksu;

Keelatud: kallim kui 5000 €

 

Pakke, mille väärtus on enam kui 5000 eurot paki kohta.

 • Smartpostil on õigus keelatud sisuga saadetiste edastamine peatada ning hävitada need saadetised, mis on ohtlikud Smartposti töötajate või kolmandate isikute tervisele, varale või keskkonnale ning teistele saadetistele.
 • Paki saatja kohustub hüvitama kõik kahjud ja kulud, mis tekivad seoses keelatud ainetega saadetises.
 • Lisainfo aktsiisikaupade (alkoholi ja tubakatooted) saatmise kohta http://www.emta.ee/?id=22288
 • Keelud ja piirangud posti teel saadetavatele kaupadele http://www.emta.ee/?id=1355
 • CMRi konventsiooni artikli 8.1 järgi peab vedaja kauba vastuvõtmisel kontrollima üksnes pakendi välist seisukorda, mitte hindama pakendi sobilikkust.

Smartposti vastutus

 • Smartpost vastutab paki kahjustumise või kaotsimineku eest vastavalt CMR konventsioonile ja Võlaõigusseadusele kuni 8,33 SDR kahjustunud või kadunud saadetise brutokaalu kilogrammi eest. SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik ja selle suurus sõltub avaldatud kursist.
 • Kaudseid kahjusid või saamata jäänud tulu Smartpost ei hüvita.
 • Kõik saadetise kahjustumist või kadumist puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded peab Klient esitama Smartpostile kirjalikus vormis.
 • Kui saadetise tavapärasel vastuvõtmisel Saaja poolt polnud kahjustumist võimalik tuvastada, siis on Kliendil võimalik esitada Smartpostile pretensioon või kahjunõue hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul peale paki väljastamist paki saajale.
 • Smartpostil on õigus ekspertiisi eesmärgil nõuda kahjustunud paki esitamist.
 • Valesti valitud kapi suuruse eest Smartpost ei vastuta ning saatekulu ei kuulu tagastamisele.
 • Keelatud sisuga ja valesti pakendatud saadetiste saatmine peatatakse Smartposti terminalis ning saatekulu ei kuulu tagastamiseks.